Αναλυτικές χρεώσεις μηνυμάτων SMS συμπεριλαμβανομένων τελών κινητής τηλεφωνίας

Αρχική τιμή μημύματος με ΦΠΑ 24% Τελική τιμή για ύψος λογαριασμού έως 50 ευρώ (προ ΦΠΑ) Τελική τιμή για ύψος λογαριασμού από 50,01 έως 100 ευρώ (προ ΦΠΑ) Τελική τιμή για ύψος λογαριασμού από 100,01 έως 150 ευρώ (προ ΦΠΑ) Τελική τιμή για ύψος λογαριασμού άνω των 150 ευρώ (προ ΦΠΑ)
1,23€/ SMS 1,48€/ SMS 1,70€/ SMS 1,75€/ SMS 1,80€/ SMS 1,83€/ SMS
1,68€/ SMS 2,08€/ SMS 2,33€/ SMS 2,40€/ SMS 2,46€/ SMS 2,50€/ SMS

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΠ

Υπηρεσίες με χρέωση στην λήψη μηνύματος (MT) με συνολική αποστολή 12 SMS/ μήνα (η συνολική χρέωση προκύπτει κατά περίπτωση, με βάση τον ανωτέρω πίνακα)  

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (με ΦΠΑ) ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
19477 Top Mobile videos Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 24,96/ μήνα  Χρέωση με λήψη SMS OXI
19477 Top Mobile IQ Test Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 24,96/ μήνα  Χρέωση με λήψη SMS OXI
19477 Top Mobile HEALTH Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 24,96/ μήνα  Χρέωση με λήψη SMS OXI
19477 Top Mobile FLIPPER Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 24,96/ μήνα  Χρέωση με λήψη SMS OXI
19477 Top Mobile ROULETTE Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 24,96/ μήνα  Χρέωση με λήψη SMS OXI
19477 Top Mobile TAROT Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 24,96/ μήνα  Χρέωση με λήψη SMS OXI
19588 Top Mobile PINBALL Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 24,96/ μήνα  Χρέωση με λήψη SMS OXI
19477 ClubXXX Vid Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 24,96/ μήνα  Χρέωση με λήψη SMS NAI
19477 Dad Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 24,96/ μήνα  Χρέωση με λήψη SMS OXI
19477 Fun Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 24,96/ μήνα  Χρέωση με λήψη SMS OXI
19477 Gat Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 24,96/ μήνα  Χρέωση με λήψη SMS OXI
19477 Hit Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 24,96/ μήνα  Χρέωση με λήψη SMS OXI
19477 Hot Mums Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 24,96/ μήνα  Χρέωση με λήψη SMS NAI
19477 Ilovemobi Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 24,96/ μήνα  Χρέωση με λήψη SMS ΝΑΙ
19588 Dad Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 24,96/ μήνα  Χρέωση με λήψη SMS OXI
19588 Fun Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 24,96/ μήνα  Χρέωση με λήψη SMS OXI
19588 Gat Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 24,96/ μήνα  Χρέωση με λήψη SMS OXI
19588 Hit Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 24,96/ μήνα  Χρέωση με λήψη SMS OXI
19588 Hot Mοms Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 24,96/ μήνα  Χρέωση με λήψη SMS NAI
19588 HD Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 24,96/ μήνα  Χρέωση με λήψη SMS OXI
19588 LOVE Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 24,96/ μήνα  Χρέωση με λήψη SMS OXI
19588 POP Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 24,96/ μήνα  Χρέωση με λήψη SMS OXI
19588 SEXY Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 24,96/ μήνα  Χρέωση με λήψη SMS NAI

 

Υπηρεσίες με χρέωση στην αποστολή μηνύματος (M0). Στις αναγραφόμενες τιμές υπάρχει ενδεχόμενο επιπλέον χρέωσης, λόγω τελών κινητής, σύμφωνα με τον αρχικό πίνακα.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΪΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΪΑΣ ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΪΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
54950     € 1.48/SMS (με ΦΠΑ, χωρίς τέλος κινητής) Xρέωση με αποστολή SMS ΟΧΙ

{19488: Ο συγκεκριμένος Σύντομος Κωδικός χρησιμοποιείται από όλες τις παραπάνω υπηρεσίες για την αποστολή στον χρήστη δωρεάν πληροφοριών (κωδικός επιβεβαίωσης, μήνυμα καλωσορίσματος, μηνιαία ενημέρωση συνδρομής, κλπ.) ακολουθώντας τις προδιαγραφές του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΕΤΤ.  }

5ψήφια  ΜΟ/ΜΤ  ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΛΗΨΗΣ 
19477 MT Απλή χρέωση SMS  € 2,07
19577 MT Απλή χρέωση SMS  € 1,03
19588 MT Απλή χρέωση SMS  € 2,07
19488 MT Απλή χρέωση SMS  € 0
54950 ΜΟ € 1,48 € 0,00

 

Η εταιρία Data SMS Greece διατηρεί επίσης συνδρομητικές υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο. Ακολουθεί ο σχετικός πίνακας με τα short codes και το κόστος αυτών.
 

Short code MO/MT Κόστος αποστολής Κόστος λήψης
7272 ΜΤ - 2,65 ευρώ
6262 ΜΤ - 2,65 ευρώ
6010 ΜΟ 4,07 ευρώ -
8030 ΜΤ - δωρεάν